בעלי תפקיד והתקשרות

לחצו על הכותרת הרצויה לצפייה בשאר הפרטים:

מנהלת כספים-שרה 052-26337068631
הנהלת חשבונות אילנה (41)8641
  
הנהלת חשבונות טל 052-67176008684
משאבי אנוש חשבות שכר8877
יו”ר ברק 050-5386090 

8786
מנהל קהילה אהרל’ה 052-55144458626
מזכירות טכנית -חנה 050-73448068621
מנהל עסקי איזי  050-23481508622
מזכירות פקס8720
מנהלת גיל רך – סימה050-5590730
בית ילדים- נופר8637
בית ילדים- תות8644
בית ילדים- סחלב8636
בית ילדים- לילך8632
גן נרקיס8647
מנהלת גיל ביה”ס – בשמת054-7793356
מועדון ערבה \ שחף8646
מועדון ז-ח 
מועדון נעורים8648
אחזקת חצר אריה 050-5584432 (5132)8629
אחזקת חצר מורד 050-7201407 (5032)8609
דאר אלדד
050-5682050
8612
ביטחון בית נקופה/קרית ענבים 0549025687 
חשמל אינטרנט איצ’ה 050-5584388 
מחשבים – אלדד 050-5682050
 
ספריה דבורה 05072400798630
ארכיון חנה8643
רכזת תרבות כרמן 050-5939417 
סטודיו קרמיקה סילבי8885
בריכה מנהל רועי 050-3976660 
רכזת קליטה עידית – 050-6927020 
רכז קבלה   
אפרת רכזת בריאות 050-7373461 
קשישים-רוני 050-7431520 
 
בטחון בית נקופה/קרית ענבים 054-90256875003
מכבי אש5000
מדא5101
שומר לילה – מירס5050
מרפאה (46)8666
מרפאה פקס8866
מרפאת שיניים8611
הנרי (5280) 0505682030
 
נהג בריאות 0505255472
 
אפרת 0507373461
 
טלפון מחוץ למרפאה8889
מחסן נשק8623
 
 
מרכזיה8888
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן