החינוך הקהילתי – חברתי

מערכת החינוך הקהילתי-חברתי מקדמת עשייה חינוכית המחזקת את הקהילה באמצעות:
עיגון מחויבותה של הקהילה וחבריה לילדי הישוב , הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים, טיפוח תחושת השייכות וחיבור למסורות, לאנשים ולמקום, עבודה על פי תכנית חינוכית שנתית המבוססת על ערכי “החינוך הקיבוצי”, עידוד למעורבות בחברה,עשייה והתנדבות בחברה הקיבוצית בפרט

והישראלית בכלל , עידוד השתתפות פעילה בפעילות תנועות הנוער, קידום והכשרה של כלל העוסקים בחינוך החברתי- מנהלי החינוך ומדריכים חברתיים.החינוך הקהילתי חברתי מהווה את המשכו של הגן הקיבוצי – וביחד הם יוצרים את “רשת החינוך הקיבוצי” המקיימת את הרצף החינוכי מלידה ועד י”ב.בית הספר יסודי: בית ספר קיבוצי סביבתי מוסיקלי – ”בית הספר האזורי קהילתי אלון”.חטיבת ביניים ותיכון: “בית ספר האזורי הניסויי עין כרם”.

לפרטים נוספים והרשמה למערכת החינוך הקהילתי-חברתי שלנו:
טלפון – 054-7793356
מייל – Neurim@kanavim.com 
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן