מבנה ארגוני

הקיבוץ מנוהל באמצעות הנהלה בת שבעה נציגי ציבור – חברי הקיבוץ, הנבחרים על ידי חברי הקיבוץ אחת לשלוש שנים. אליהם מצטרפים לישיבות, כמשתתפים קבועים ללא זכות הצבעה, מנהל הקהילה, ומנהל העסקים והכספים, אשר אינם בהכרח חברי קיבוץ.

אחד מחברי ההנהלה משמש כיו”ר ההנהלה ויו”ר הקיבוץ, ובחירתו, לתקופת כהונה של 3 שנים, מאושרת בנפרד ע”י כלל חברי הקיבוץ.

ההנהלה אחראית לתפקודם של כל תחומי החיים בקיבוץ, ובכלל זה ענפי הקהילה, מערכת הערבות ההדדית, שירותים מוניציפליים וקהילתיים, נכסי המקרקעין של הקיבוץ, תשתיות פיזיות ואחרות.

עסקי הקיבוץ, (בחלקם הקיבוץ מחזיק ב100% ובחלקם בשותפות), המאוגדים בתאגידים נפרדים, מתנהלים באמצעות מועצות מנהלים עצמאיות, בהן מכהנים נציגי קיבוץ שנבחרים ע”י הנהלת הקיבוץ, ומחויבים בדיווח, לפחות אחת לשנה, להנהלת הקיבוץ. ההנהלה כפופה לאספת החברים.

 
                                                        
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן